top of page

DERİN SONDAJ

Antalya sondaj derin sondaj, yer altındaki doğal kaynakları ve yerin alt yapısını incelemeye yönelik bir yöntemdir. Bu yöntem, yer altına ulaşmak için genellikle uzun ve ince bir sondaj deliği açılır. Sondaj, yerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, yeraltı su rezervuarlarını, jeolojik yapıları ve potansiyel enerji kaynaklarını gibi bilgileri elde etmek için kullanılır.

Sondaj işlemi, genellikle birkaç aşamadan oluşur. İlk olarak, sondaj yeri belirlenir ve sondaj sahası hazırlanır. Daha sonra, sondaj deliği açılır ve içine sondaj ekipmanları yerleştirilir. Ekipmanlar arasında, sondaj matkabı, sondaj boru ve sondaj boya gibi malzemeler yer alır. Sondaj deliği içinde, sondaj matkabı döndürülerek yerin katmanlarının özellikleri ve derinliği belirlenir. Sondaj boya ise, deliğin iç yüzeyindeki katmanları ve yerin su seviyesini belirlemek için kullanılır. Sondaj bitiminde, elde edilen bilgiler analiz edilir ve sonuçlar rapor halinde sunulur.

Derin sondaj, petrol ve doğalgaz arama ve üretiminde, kuyu suyu ve jeotermal enerji kaynaklarının aranmasında, yeraltı su rezervuarlarının incelenmesinde, denizaltı volkanlarının araştırmasında, önemli bir yöntem olmaktadır.

antalya sondaj derin sondaj
bottom of page