top of page

TERMAL SONDAJ

Antalya sondaj termal sondaj, yerin altındaki ısı kaynaklarının bulunması ve ölçülmesi amacıyla yapılan bir yöntemdir. Bu yöntem, yerin altındaki ısı kaynaklarının türünü ve büyüklüğünü belirlemek için kullanılır. Özellikle jeotermal enerji kaynaklarının aramasında, sondaj yapılması önemli bir aşama olmaktadır.

Termal sondaj işlemi, genellikle birkaç aşamadan oluşur. İlk olarak, sondaj yeri belirlenir ve sondaj sahası hazırlanır. Daha sonra, sondaj deliği açılır ve içine sondaj ekipmanları yerleştirilir. Ekipmanlar arasında, sondaj matkabı, sondaj boru, sondaj boya gibi malzemeler yer alır. Ayrıca termal sondajda özel bir termo sondaj ekipmanı kullanılır. Sondaj deliği içinde, sondaj matkabı döndürülerek yerin katmanlarının özellikleri ve derinliği belirlenir. Sondaj boya ise, deliğin iç yüzeyindeki katmanları ve yerin su seviyesini belirlemek için kullanılır. Termo sondaj ekipmanı ise, yerin altındaki ısı kaynaklarının sıcaklık değerlerini ölçmek için kullanılır. Sondaj bitiminde elde edilen bilgiler analiz edilir ve sonuçlar rapor halinde sunulur.

Termal sondaj yapılması sondaj maliyetleri yüksek olduğu için önemli enerji kaynaklarının arandığı bölgelerde yapılır, fakat gelecekte enerji ihtiyacının artması ile yaygınlaşabilecektir.

antalya sondaj termal sondaj
bottom of page