top of page

KAYNAK SUYU ARAŞTIRMA

Antalya sondaj kaynak suyu araştırma, yer altındaki kaynak suyu rezervuarlarının aranması ve ölçülmesi amacıyla yapılan bir yöntemdir. Bu yöntem, yer altındaki kaynak suyu rezervuarlarının türünü, büyüklüğünü ve kalitesini belirlemek için kullanılır. Sondaj kaynak suyu araştırması, genellikle bir kaynak suyu projesinin gerçekleştirilmesi için önemli bir aşamadır.

Sondaj kaynak suyu araştırması işlemi, genellikle birkaç aşamadan oluşur. İlk olarak, kaynak suyu projesinin yerleşim alanı belirlenir ve sondaj sahası hazırlanır. Daha sonra, sondaj deliği açılır ve içine sondaj ekipmanları yerleştirilir. Ekipmanlar arasında sondaj matkabı, sondaj boru ve sondaj boya gibi malzemeler yer alır. Sondaj deliği içinde, sondaj matkabı döndürülerek yerin katmanlarının özellikleri ve derinliği belirlenir. Sondaj boya ise, deliğin iç yüzeyindeki katmanları ve yerin su seviyesini belirlemek için kullanılır. Sondaj bitiminde elde edilen bilgiler analiz edilir ve sonuçlar rapor halinde sunulur.

Sondaj kaynak suyu araştırması, yer altındaki kaynak suyu rezervuarlarının aranması ve ölçülmesi için önemli bir yöntemdir. Bu araştırma sayesinde, proje sahasındaki su potansiyelinin belirlenmesi ve su miktarı ve kalitesi hakkında bilgi elde edilir. Bu bilgiler kullanılarak su kuyusu yapma, arıtma ve depolama işlemleri gerçekleştirilir.

antalya sondaj kaynak sondaj suyu araştırma
bottom of page